Không còn khoản đền bù đất, Cao su Phước Hòa (PHR) đặt kế hoạch lợi nhuận công ty mẹ quý 3 vỏn vẹn 10 tỷ đồng

Không còn khoản đền bù đất, Cao su Phước Hòa (PHR) đặt kế hoạch lợi nhuận công ty mẹ quý 3 vỏn vẹn 10 tỷ đồng

CTCP Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán: PHR) vừa thông báo nghị quyết của HĐQT về định hướng một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý 3/2021 tại công ty mẹ.

Cụ thể, PHR đề ra kế hoạch tổng doanh thu công ty mẹ đạt 318,5 tỷ đồng, tương đương xấp xỉ 15% kế hoạch năm; trong đó, doanh thu từ kinh doanh cao su chiếm 301 tỷ. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 10 tỷ đồng, tương đương 1,41% kế hoạch thực hiện cả năm đã đề ra. So với cùng kỳ năm 2020, kế hoạch này đã tăng 39% về mặt doanh thu nhưng sụt giảm 94% về mặt lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong quý 3/2020, PHR ghi nhận doanh thu công ty mẹ đạt 229 tỷ đồng và LNTT đạt 168 tỷ đồng. Lợi nhuận quý 3 năm trước tăng vọt do công ty thu được nguồn lợi nhuận khác 140 tỷ đồng từ tiền đền bù đất dự án khu công nghiệp.

Như vậy, nếu hoàn thành được chỉ tiêu đề ra, ước 9 tháng đầu năm 2021, công ty mẹ PHR sẽ ghi nhận doanh thu hơn 909 tỷ đồng, hoàn thành 43% kế hoạch tổng doanh thu đề ra hồi đầu năm; LNTT ước đạt vỏn vẹn gần 83 tỷ đồng, chưa đến 10% mục tiêu lãi cả năm 2021.