HNG, YEG, CRE, TAR, MSH, SDA, NDX, KTC, DVG, MAC, CIC, VPR: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

HNG, YEG, CRE, TAR, MSH, SDA, NDX, KTC, DVG, MAC, CIC, VPR: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG): CTCP Hoàng Anh Gia Lai đăng ký bán 48,1 triệu cp trong tổng số 178.185.300 cp (tỷ lệ 16,07%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/1 đến 15/2/2022.

CTCP Tập đoàn Yeah 1 (YEG): Bà Trần Uyên Phương, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 3.696.808 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.481.214 cp (tỷ lệ 14,33%). Giao dịch thực hiện ngày 10/1/2022.

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CRE): Bà Trần Thị Tuyết Mai, Phó phòng kế toán, đăng ký bán 250.000 cp trong tổng số 753.160 cp (tỷ lệ 0,37%) đang nắm giữ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/1 đến 28/1/2022.

CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TAR): Bà Phạm Lê Khánh Huyền, Ủy viên HĐQT, đã bán toàn bộ 528.000 cp (tỷ lệ 1,14%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 6/1/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TAR, bà Nguyễn Thị Nhẫn, con dâu ông Phạm Thái Bình – Tổng Giám đốc – đã bán toàn bộ 396.000 cp (tỷ lệ 0,86%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 7/1/2022. Bà Phạm Lê Khánh Hân, Phó Tổng Giám đốc, bán hết toàn bộ 396.000 cổ phiếu vào phiên 6/1. Trong khi đó bà Lê Thị Tuyết, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 4.616.000 cp (tỷ lệ 9,99%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/1 đến 11/2/2022.

CTCP May Sông Hồng (MSH): Bà Bùi Thu Hà, con ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 2.769.000 cp. Trước giao dịch bà Hà sở hữu 1.094.160 cp (tỷ lệ 2,19%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/1 đến 15/2/2022.

CTCP Simco Sông Đà (SDA): CTCP Đầu tư công nghiệp Smartech Việt Nam đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch Smartech Việt Nam không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/1 đến 10/2/2022.

CTCP Xây lắp phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX): Ông Lương Thanh Viên, Tổng Giám đốc, đã mua 108.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 359.603 cp (tỷ lệ 3,75%). Giao dịch thực hiện từ 14/12/2021 đến 7/1/2022.

CTCP Địa ốc Tân Kỷ (KTC): Bà Vũ Thị Kim Loan, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1 triệu cp (tỷ lệ 9,32%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Loan không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 17/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu KTC, cùng ngày, ông Lê Đại Nghĩa, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1,1 triệu cp (tỷ lệ 10,25%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Nghĩa không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt (DVG): Ông Trần đăng Liêm, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 204.500 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.485.500 (tỷ lệ 5,31%). Giao dịch thực hiện ngày 7/1/2022.

CTCP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải (MAC): Ông Nguyễn Hữu Lâm, em ông Nguyễn Hữu Vinh – Ủy viên HĐQT – đã bán toàn bộ 138.107 cp (tỷ lệ 0,91%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện từ 23/12 đến 29/12/2021.

CTCP Đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICI): CTCP Tư vấn đầu tư và quản lý vốn Minh An đã mua 151.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 119.200 cp (tỷ lệ 2,98%) lên 270.200 cp (tỷ lệ 6,76%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 5/1/2022.

CTCP Vinaprint (VPR): Ông Bùi Minh Tuấn, Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 323.855 cp (tỷ lệ 7,08%). Giao dịch thực hiện từ 13/1 đến 11/2/2022.