HAGL Agrico (HNG): Nửa đầu năm lỗ ròng 123 tỷ đồng, dư nợ tại Thaco chiếm đến 47% tổng tài sản với 7.359 tỷ đồng

HAGL Agrico (HNG): Nửa đầu năm lỗ ròng 123 tỷ đồng, dư nợ tại Thaco chiếm đến 47% tổng tài sản với 7.359 tỷ đồng

HAGL Agrico (HNG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu thuần hơn 252 tỷ đồng, giảm phân nửa so với cùng kỳ năm 2020. Khấu trừ giá vốn, Công ty chỉ còn lãi khoảng 18 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 132 tỷ hồi quý 2/202.

Về hoạt động tài chính, doanh thu tăng đáng kể. Chi phí lãi vay cũng tăng từ mức 109 tỷ (quý 2/2020) lên gần 121 tỷ đồng. Đặc biệt, do không còn phát sinh khoản hoàn nhập như cùng kỳ năm 2020, khiến chi phí ghi nhận tăng mạnh.

Khấu trừ chi phí, HNG lỗ ròng hơn 129 tỷ đồng, cùng kỳ lãi hơn 9 tỷ.

Giải trình, HNG cho biết:

+ Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã làm giá mua vật tư nông nghiệp, bao bì đóng gói và chi phí vận chuyển bằng đường biển tăng so với quý 1/2021.

+ Chi phí nhân công cũng tăng do ảnh hưởng Covid-19 dẫn đến nguồn lao động địa phương bị hạn chế do quy định giãn cách xã hội tại các địa phương có dự án. Chi phí phát sinh cho lao động người Việt tăng cao từ quý 2/2021 do quy định về cách ly và kiểm tra phòng ngừa Covid-19 tăng tại cửa khẩu.

+ Tại thời điểm 30/6/20201, Công ty có thực hiện trích lập dự phòng một số khoản phải thu là 43 tỷ đồng, thanh lý hàng tồn kho trái cây chế biến (IQF) đã sản xuất từ năm 2019.

+ Mặt khác, sản lượng và doanh thu chưa tăng như kỳ vọng do các vườn cây chuối, dứa, xoài đang trong giai đoạn cải tạo và khắc phục tình trạng thiếu nước, thiếu điện, thiếu phân bón từ cuối năm 2020 chuyển sang,đồng thời năng suất và chất lượng không thể cải thiện trong thời gian ngắn.

Luỹ kế nửa đầu năm, HNG đạt 512 tỷ doanh thu, giảm 56% so với cùng kỳ. Khấu trừ, Công ty lỗ ròng gần 123 tỷ đồng, nửa đầu năm 2020 lãi hơn 11 tỷ đồng.