FPT Retail (FRT): Nửa đầu năm đạt 76 tỷ LNTT, tăng 189% so với cùng kỳ

FPT Retail (FRT): Nửa đầu năm đạt 76 tỷ LNTT, tăng 189% so với cùng kỳ

Kết thúc 6 tháng đầu năm, FPT Retail (FRT) ghi nhận doanh thu lũy kế đạt 9.024 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm 2020, thực hiện 55% kế hoạch năm 2021.

Trong đó, doanh thu chuỗi Long Châu đạt 1.336 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Đặc biệt, với lợi thế là nhà bán lẻ laptop số 1 thị trường, trong điều kiện nhu cầu mua laptop tăng cao trong mua dịch, doanh thu laptop của FRT 6 tháng đạt 1.329 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với cùng kỳ năm 2020. Hiện, Công ty có 68 trung tâm laptop.

Khấu trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế hợp nhất FPT thu về 76 tỷ đồng, tăng trưởng 189% so với cùng kỳ, thực hiện 63% kế hoạch lợi nhuận đề ra trong năm 2021.

Về mảng online, doanh thu trong kỳ tăng 10% và đạt 2.829 tỷ đồng, chiếm 31% tổng doanh thu hợp nhất FRT.

Về mạng lưới cửa hàng, kết thúc nửa đầu năm 2021, chuỗi FPT Shop đạt 625 cửa hàng, mở thêm 30 cửa hàng so với đầu năm 2021. Cùng với đó, chuỗi Long Châu đã ký đủ 150 hợp đồng thuê nhà, mở bán được 68 cửa hàng, nâng số lượng cửa hàng đang hoạt động lên 268 cửa hàng.