EVN Genco 3 (PGV): Hưởng lợi từ diễn biến tỷ giá, năm 2021 lãi cao kỷ lục 3.133 tỷ đồng

EVN Genco 3 (PGV): Hưởng lợi từ diễn biến tỷ giá, năm 2021 lãi cao kỷ lục 3.133 tỷ đồng

Tổng công ty Phát điện 3 (mã CK: PGV) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Cụ thể, riêng trong quý 4, doanh thu thuần đạt 9.298 tỷ đồng giảm 3% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán cũng giảm nhẹ nên lãi gộp đạt 1.398 tỷ đồng giảm 3% so với quý 4/2020.

Trong kỳ, mặc dù doanh thu tài chính giảm mạnh từ 125 tỷ đồng xuống còn 46 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tài chính cũng giảm đáng kể từ 490 tỷ đồng xuống còn 278 tỷ đồng do giảm lỗ chênh lệch tỷ giá.

Kết quả, sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của PGV đạt 584 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2020. LNST thuộc về công ty mẹ là 566 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 504 đồng.

Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu thuần đạt 37.695 tỷ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ. Dù thu hẹp quy mô doanh thu do không được huy động điện cao, PGV lại tiết kiệm được đáng kể chi phí, chi phí lãi vay giảm mạnh và hưởng lợi lớn từ biến động tỷ giá trên thị trường.

Cụ thể, PGV ghi nhận lãi chênh lệch tỷ giá trong năm qua lên tới gần 996 tỷ đồng. Đồng thời lỗ lênh lệch tỷ giá giảm mạnh từ 401 tỷ đồng xuống còn 2,3 tỷ đồng.