Đồng Nai huỷ văn bản cho phép chủ đầu tư King Bay bán nhà hình thành trong tương lai

Đồng Nai huỷ văn bản cho phép chủ đầu tư King Bay bán nhà hình thành trong tương lai

Không được huy động vốn

Ông Lê Mạnh Dũng, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa ký công văn số 2035/SXD-QLN-TTBĐS về việc huỷ bỏ văn bản 1054/SXD-QLN-TTBĐS về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh tại khu A2 thuộc dự án King Bay.