Doanh nghiệp kinh doanh vàng mã duy nhất trên sàn báo lãi đi ngang so với cùng kỳ, giá cổ phiếu vẫn duy trì quanh vùng đỉnh

Doanh nghiệp kinh doanh vàng mã duy nhất trên sàn báo lãi đi ngang so với cùng kỳ, giá cổ phiếu vẫn duy trì quanh vùng đỉnh

CTCP Nông lâm sản thực phẩm Yên Bái (mã chứng khoán CAP) công bố báo cáo tài chính quý 1 năm tài chính 2021-2022 (năm tài chính của công ty bắt đầu từ 1/10 và kết thúc vào 30/9 năm sau). Nông sản thực phẩm Yên Bái được biết đến là doanh nghiệp kinh doanh vàng mã duy nhất có cổ phiếu đang giao dịch trên sàn chứng khoán.

Doanh thu quý đầu năm tài chính đạt hơn 165 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ tăng chi phí vốn chủ 5,7% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 33,5 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, nếu xét theo khu vực, hơn nửa doanh thu đến từ bán hàng nội địa, còn lại 81 tỷ đồng doanh thu từ bán hàng xuất khẩu. Xét so với cùng kỳ, doanh thu bán hàng xuất khẩu đã tăng mạnh gấp 3,5 lần cùng kỳ trong khi doanh thu nội địa giảm.