Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS): Quý 2 lãi 183 tỷ đồng giảm 37% so với cùng kỳ 2020

Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS): Quý 2 lãi 183 tỷ đồng giảm 37% so với cùng kỳ 2020

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã CK: PVS) đã công bố BCTC quý 2/2021 với doanh thu và lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, quý 2/2021 PVS ghi nhận doanh thu đạt 3.063 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái, giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh nên lợi nhuận gộp đạt 261 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ, biên lãi gộp được cải thiện từ 4,4% lên 8,5%.

Trong kỳ, đáng chú ý chi phí QLDN tăng mạnh từ 109 tỷ đồng lên 238 tỷ đồng, lợi nhuận khác giảm mạnh từ 154 tỷ đồng xuống còn hơn 10 tỷ đồng do cùng kỳ năm trước PVS có các khoản dự phòng hoàn nhập ở mức cao.

Kết quả, sau khi trừ các khoản chi phí PVS lãi sau thuế 183,3 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ, trong đó LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ là 163,6 tỷ đồng.