Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí PTSC (PVS) ghi nhận 506 tỷ đồng tiền lãi từ công ty liên doanh liên kết trong 9 tháng đầu

Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí PTSC (PVS) ghi nhận 506 tỷ đồng tiền lãi từ công ty liên doanh liên kết trong 9 tháng đầu

Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC – mã chứng khoán PVS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu thuần giảm 33,3% so với cùng kỳ, còn 3.980 tỷ đồng. Trong khi đó tỷ lệ giảm chi phí giá vốn thấp hơn, chỉ 31,8% dẫn đến lợi nhuận gộp thu được từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 204 tỷ đồng, giảm hơn nửa so với con số 432 tỷ đồng ghi nhận quý 3 năm ngoái.

Trong kỳ doanh thu tài chính đạt 51 tỷ đồng, giảm đến 43 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu do giảm lãi tiền gửi và giảm lãi chênh lệch tỷ giá. Còn chi phí tài chính giảm được hơn 5 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 16 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các công ty liên doanh liên kết mang về 198 tỷ đồng lợi nhuận, tăng rất nhiều so với số lỗ hơn 36 tỷ đồng ghi nhận trong quý 3/2020. Ngoài ra công ty còn có khoản thu nhập khác hơn 56 tỷ đồng là khoản hoàn nhập dự phòng bảo hành các dự án cơ khí đã hoàn thành nghĩa vụ bảo hành theo quy định.

Kết quả, quý 3/2021 Kỹ thuật dầu khí PTSC lãi sau thuế 240 tỷ đồng, tăng 8% so với quý 3 năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 221 tỷ đồng.