Đại biểu Quốc hội: Doanh nghiệp Việt Nam muốn vươn ra thế giới phải đứng vững trên thị trường nội địa

Đại biểu Quốc hội: Doanh nghiệp Việt Nam muốn vươn ra thế giới phải đứng vững trên thị trường nội địa

Nút thắt đầu tiên là về chính sách tiền tệ, tài khóa. Việt Nam cần khẩn trương giải ngân các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp  một cách quyết liệt. Đây được xem như nguồn oxy cho doanh nghiệp đang hấp hối trong đại dịch.

Rất nhiều chính sách còn chưa bao quát hết các nhóm đối tượng. Đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực như khách sạn, nhà hàng, việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thực sự là không có ý nghĩa.

Sau đó, nhà nước cần nhanh chóng ban hành các gói hỗ trợ tiếp theo, tạo cú hích cho các doanh nghiệp tận dụng những tháng còn lại của năm 2021 để tăng tốc hoàn thành kế hoạch. Trên thế giới, hầu hết các quốc gia đều can thiệp mạnh vào nền kinh tế bằng các gói hỗ trợ để vượt qua đại dịch.

Chính phủ đặt ra các mục tiêu nợ công năm 2022 là khoảng 44-45% so với GDP và khả thi so với ước thực hiện năm 2021 là 43,7%. Việc kiểm soát lạm phát ở mức 4%, mức này là an toàn cho với trần nợ công 60% GDP. Do đó, Việt Nam còn nhiều dư địa để tiếp tục nghiên cứu, tung ra các gói kích thích đủ lớn, có hiệu ứng lan tỏa sâu rộng để thúc đẩy phục hồi kinh tế mà vẫn đảm bảo kiểm soát được