Chuyển động nhân sự tiếp theo ở Eximbank

Chuyển động nhân sự tiếp theo ở Eximbank

Trong vòng 1 năm qua, hàng loạt biến động nhân sự đã xảy ra tại Eximbank, từ cấp cao nhất trong HĐQT cho đến những vị trí trong ban điều hành. Một số nhân sự cấp cao tại ngân hàng cũng đã từ nhiệm trong thời gian qua và cũng có nhiều gương mặt mới được bổ nhiệm.

Mới đây, Eximbank tiếp tục bổ nhiệm thêm 2 nhân sự mới, là Phó chủ tịch HĐQT và Kế toán trưởng. 

Cụ thể, Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Quang Thông (Thành viên HĐQT) giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/2.

Ông Nguyễn Quang Thông sinh năm 1963 và có trình độ cử nhân Kinh tế, đang đương nhiệm chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bất động sản E Xim (EXIMLAND), Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Long (VDFM), Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Vinatec ITC, thành viên HĐQT CTCP Bảo hiểm Nhà Rồng.

Trước đó, ngày 27/2, HĐQT Eximbank cũng quyết định bổ nhiệm ông Lã Quang Trung giữ vị trí Kế toán trưởng. Thời gian bổ nhiệm đối với ông Lã Quang Trung kéo dài 12 tháng, trong đó, sẽ có 6 tháng thử thách. 

Vị trí Kế toán trưởng tại Eximbank đã bị trống nửa năm nay khi hồi tháng 7/2019, ông Nguyễn Ngọc Hà đã được HĐQT cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân. 

Ngày 5/3 tới đây, Eximbank sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019. Trước đó, 2 lần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đều diễn ra bất thành do thiếu sự đồng thuận giữa các nhóm cổ đông. 

Mục đích chính của ĐHĐCĐ bất thường lần này là bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) vào nhiệm kì 2015-2020. Sau cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường, ngày 22/4, ngân hàng sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 

Mặc dù biến động nhân sự cấp cao nhưng năm 2019, lợi nhuận trước thuế của Eximbank vẫn đạt 1.095 tỷ đồng, tăng 32,4%. Tính đến 31/12/2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt 167.538 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cuối năm trước. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 8,9% với 113.255 tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng đạt 139.278 tỷ đồng, tăng 17,3%.