Chứng khoán Rồng Việt (VDS) sắp phát hành 5 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Chứng khoán Rồng Việt (VDS) sắp phát hành 5 triệu cổ phiếu trả cổ tức

CTCP Chứng khoán Rồng Việt vừa thông báo về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Theo đó VDSC sẽ phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 20:1, tương ứng cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 50 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2020 của công ty. Danh sách cổ đông được chốt theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Năm 2020 Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận đạt hơn 453 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 37% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đột biến gấp 4,3 lần năm 2019, đạt hơn 150 tỷ đồng. EPS đạt 1.500 đồng.