Chứng khoán MB (MBS): Lãi quý 3 cao tăng gấp 3 lần cùng kỳ, vượt 15% chỉ tiêu lợi nhuận sau 9 tháng

Chứng khoán MB (MBS): Lãi quý 3 cao tăng gấp 3 lần cùng kỳ, vượt 15% chỉ tiêu lợi nhuận sau 9 tháng

CTCP Chứng khoán MB (mã chứng khoán: MBS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021 với doanh thu tăng mạnh 106% so với cùng kỳ năm trước lên mức 515 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu môi giới đạt 244 tỷ đồng, chiếm 47% tổng doanh thu và tăng gần 3 lần cùng kỳ 2020, luỹ kế 9 tháng đạt hơn 627 tỷ, tăng trưởng 185% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi từ cho vay và phải thu của MBS đạt hơn 183 tỷ, tăng 143% so với cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 443 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với 9 tháng đầu năm 2020.

Trong khi đó, hoạt động tự doanh ghi nhận sụt giảm, kỳlãi từ tài sản tài chính ghi nhận lãi lỗ (FVTPL) của MBS quý này ghi nhận 13 tỷ đồng, giảm 73% cùng kỳ năm trước, tuy nhiên luỹ kế 9 tháng vẫn tăng 42% lên 208 tỷ đồng.