Chủ tịch HĐQT và TGĐ Chứng khoán APG đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu APG

Chủ tịch HĐQT và TGĐ Chứng khoán APG đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu APG

2 cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (mã chứng khoán APG) thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Theo đó:

+ Ông Nguyễn Hồ Hưng là Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán APG đồng thời là Phó chủ tịch HĐQT của CTCP Louis Capital hiện là cổ đông lớn của APG đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 6.976.535 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 9,54% lên 8.976.535 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 12,27%. Giao dịch thực hiện nhằm mục đích đầu tư cá nhân, thực hiện bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 11/10/2021 đến 9/11/2021.

+ Ông Trần Thiên Hà là Tổng giám đốc Chứng khoán APG đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu. Trước giao dịch này, ông Hà chưa nắm giữ cổ phiếu APG. Giao dịch thực hiện nhằm mục đích đầu tư cá nhân, thực hiện bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 11/10/2021 đến 9/11/2021.

Sau thời gian tăng nóng từ tháng 8 đến gần cuối tháng 9, cổ phiếu APG hiện đang điều chỉnh giảm khá sâu. Động thái mua vào của 2 lãnh đạo cấp cao APG diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu APG đã điều chỉnh giảm khoảng 40% so với đỉnh giá thiết lập hồi tháng 9.