Cận cảnh loạt trụ sở ‘đất vàng’ được bán đấu giá ở Đắk Lắk

Cận cảnh loạt trụ sở ‘đất vàng’ được bán đấu giá ở Đắk Lắk

Ngày 10/8, một lãnh đạo Sở Tài chính Đắk Lắk cho biết, thời gian qua Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Lắk bán nhiều trụ sở của các sở, ngành . “Việc bán đấu giá đều công khai. Sở đã căn cứ vào Luật quản lý, sử dụng tài sản công, các Nghị định hướng dẫn để tham mưu cho UBND tỉnh để bán các tài sản công theo đúng quy định”, vị lãnh đạo này cho biết.