Các ngân hàng sẽ được hưởng lợi gì từ gói hỗ trợ phục hồi kinh tế?

Các ngân hàng sẽ được hưởng lợi gì từ gói hỗ trợ phục hồi kinh tế?

Trong báo cáo ngành mới phát hành, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng triển vọng ngành Ngân hàng năm 2022 tiếp tục được cải thiện trên nền tảng chính sách tiền tệ mở rộng, nền kinh tế phục hồi và rủi ro nền kinh tế cải thiện. Trong khi đó, áp lực tăng lãi suất dự kiến chỉ xuất hiện cuối năm 2022 và phân hóa từng ngân hàng.

Cụ thể, theo tờ trình về kế hoạch phục hồi kinh tế ở kỳ họp Quốc hội:

1) Chính sách tiền tệ năm 2022 được định hướng tiếp tục hỗ trợ, các chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, miễn giảm lãi đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được duy trì.

2) Các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước được phép tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ giai đoạn 2021-2023.

3) Gói hỗ trợ tài khóa tập trung phục hồi hoạt động sản xuất, thu nhập người lao động, tạo môi trường thuận lợi cho cầu tín dụng và chất lượng tín dụng tăng.

VDSC dẫn khảo sát của Ngân hàng Nhà nước cho biết, các ngân hàng thương mại cũng định hướng nới khẩu vị rủi ro theo đà phục hồi kinh tế và điều chỉnh theo diễn biến thực tế. Do đó, nhóm phân tích kì vọng tăng trưởng tín dụng sẽ bùng nổ dần về phía cuối năm trên nền tảng gói hỗ trợ phục hồi kinh tế được giải ngân dần.

Về gói cấp bù lãi suất, VDSC cho rằng sẽ mang lại sự hỗ trợ tích cực cho phía doanh nghiệp nhiều hơn và trực tiếp hơn so với các ngân hàng thương mại. Tác động tích cực và dễ nhận thấy của gói kích thích lên kết quả kinh doanh của ngân hàng sẽ thông qua hai cấu phần chính: 1) tăng trưởng bảng cân đối (tín dụng và huy động) và 2) chi phí dự phòng rủi ro. Tăng trưởng tín dụng toàn ngành dự phóng ở mức 13-14%, nhỉnh hơn so với năm 2021 (13,2%).

Trên nền tảng vĩ mô thuận lợi, nhóm phân tích kì vọng hoạt động kinh doanh các ngân hàng năm 2022 nhìn chung sẽ tiếp tục duy trì tích cực. Trong đó, nhóm ngân hàng quốc doanh sẽ có tốc độ tăng trưởng phân hóa, và độ biến động lớn theo quý. Khối tư nhân dự kiến có tốc độ tăng trưởng phục hồi dần về phía cuối năm, điểm rơi về lợi nhuận dự kiến là quý 2 – quý 3/2022.

Cụ thể, VDSC kì vọng nhóm ngân hàng thương mại tư nhân lớn sẽ có tốc độ và chất lượng tăng trưởng lợi nhuận tốt hơn nhóm ngân hàng nhỏ. Các yếu tố hỗ trợ bao gồm chia cổ tức, phát hành riêng lẻ, tăng vốn, nới mức trần sở hữu nước ngoài và phí trả trước bancassurance phân hóa, nhưng vẫn tập trung ở nhóm ngân hàng quy mô vừa trở lên.

”Tóm lại, chúng tôi kì vọng nhóm ngân hàng quốc doanh được hỗ trợ bởi các câu chuyện chia cổ tức và kì vọng phát hành riêng lẻ cho đối tác nước ngoài trong quý I/2022, trong khi nhóm ngân hàng tư nhân sẽ có điểm rơi về tin tức và tăng trưởng kể từ quý 2 – quý 3/2022”, nhóm phân tích cho biết.