Các ngân hàng sẽ còn mạnh tay chi tiền cho công nghệ

Các ngân hàng sẽ còn mạnh tay chi tiền cho công nghệ

Con đường tất yếu

Khảo sát của Flexera – Báo cáo về chi tiêu cho công nghệ của các nhóm ngành trong năm 2020 – cho thấy, chi tiêu của mảng dịch vụ tài chính đứng thứ 3, tương đương chi phí bỏ ra cho công nghệ chiếm đến 10% doanh thu. Con số này cao hơn mức trung bình tất cả các ngành là 8,2%.