TP HCM đề nghị các ngân hàng hoãn đại hội cổ đông do dịch Covid-19

TP HCM đề nghị các ngân hàng hoãn đại hội cổ đông do dịch Covid-19

Ngày 20-3, UBND TP HCM đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP thông tin đến các tổ chức tín dụng trên địa bàn về việc tạm thời chưa tổ chức đại hội thành viên (đối với các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở) và đại hội đồng cổ đông thường niên (đối với các Ngân hàng thương mại cổ phần) trong thời điểm hiện nay.

Việc này nhằm hạn chế việc tiếp xúc đông người tại các hội nghị, hội thảo theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị số 06 về tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh Covid-19.