PVB lỗ 5 tỷ đồng trong quý 3, ghi nhận quý lỗ thứ 5 liên tiếp

PVB lỗ 5 tỷ đồng trong quý 3, ghi nhận quý lỗ thứ 5 liên tiếp

Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (mã CK: PVB) đã công bố BCTC quý 3/2021 và luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể riêng quý 3 doanh thu thuần đạt vỏn vẹn 9,6 tỷ đồng, giảm tới 80% so với cùng kỳ. Kinh doanh dưới giá vốn khiến PVB lỗ gộp gần 3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 1,4 tỷ đồng.

Trong kỳ PVB có 2,6 tỷ đồng doanh thu tài chính cao gấp hơn 3 lần cùng kỳ, chi phí tài chính và chi phí QLDN đều giảm.

Tuy nhiên kết quả PVB vẫn chịu lỗ 5,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ cũng lỗ sau thuế hơn 6 tỷ đồng – Đây cũng là quý thứ thứ 5 liên tiếp PVB kinh doanh thua lỗ.

PVB cho biết nguyên nhân thua lỗ là do dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, công ty thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Vì vậy, một số dự án không được triển khai theo kế hoạch, dẫn đến doanh thu và lợi nhuận giảm so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, PVB đạt 37 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm mạnh so với con số 677 tỷ đồng cùng kỳ. LNST âm 20,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi hơn 80 tỷ đồng.

Được biết trước đó PVB đã có một năm 2020 rất thành công với 707 tỷ đồng tổng doanh thu, tương ứng tăng 85% so với thực hiện 2019 và vượt 16% kế hoạch. Kết quả, LNST đạt gần 61 tỷ đồng, tăng 62% so với 2019 và vượt 25% so với kế hoạch.

Tuy nhiên, sang năm 2021 PVB đặt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 sụt giảm mạnh với doanh thu chỉ ở mức 90 tỷ đồng giảm tới 85%, dự tính lỗ 12 tỷ đồng và sẽ không chia cổ tức 2021.