Nhà đầu tư trong nước mở kỷ lục hơn 1,5 triệu tài khoản chứng khoán trong năm 2021

Nhà đầu tư trong nước mở kỷ lục hơn 1,5 triệu tài khoản chứng khoán trong năm 2021

Số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết trong tháng 12, nhà đầu tư trong nước mở mới 226.580 tài khoản chứng khoán, tăng hơn 6.000 tài khoản so với tháng trước. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân mở mới 226.390 tài khoản và 190 tài khoản đến từ nhà đầu tư tổ chức.