Ngân hàng Bản Việt muốn thay đổi phương án tăng vốn điều lệ

Ngân hàng Bản Việt muốn thay đổi phương án tăng vốn điều lệ

Nhằm tăng cường năng lực tài chính để chuẩn bị đẩy nhanh kế hoạch mở rộng quy mô trong thời gian tới, đồng thời trong bối cảnh tính thanh khoản của cổ phiếu khá tốt trên thị trường thời gian qua, Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank, mã chứng khoán BVB) dự kiến sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ.

Cụ thể kế hoạch tăng vốn mới sẽ thực hiện đồng thời cả 3 phương án:

(i) Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần thông qua chi trả cổ tức từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ dự kiến 15% với tổng giá trị phát hành: 550,6 tỷ đồng;

(ii) Tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu) theo tỷ lệ 4:1 với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá: 917,7 tỷ đồng;

(iii) Tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong ngân hàng (ESOP) với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá: 150 tỷ đồng.

Như vậy các phương án mới tăng thêm 1 phương án so với kế hoạch cũ. Tổng vốn điều lệ tăng thêm theo kế hoạch mới là 1.618.360.000.000 đồng (trước đó theo kế hoạch được phê duyệt là 1.052.429.580.000 đồng).

Thời gian lấy ý kiến dự kiến từ ngày 01 – 15/12/2021. Ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến là 24/11/2021.

Theo chia sẻ của đại diện Ngân hàng Bản Việt, vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sẽ được ngân hàng dùng để bổ sung vốn kinh doanh, phát triển mạng lưới, tăng cường xây dựng nền tảng công nghệ đẩy mạnh lộ trình số hóa, từ đó tăng tốc về quy mô lợi nhuận của ngân hàng. Việc phân bổ sử dụng vào các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng cũng sẽ được cơ cấu hợp lý và đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn, tối đa hóa lợi ích của cổ đông.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm Ngân hàng Bản Việt cũng ghi nhận kết quả khả quan. Tính đến 30/9/2021, tổng tài sản ngân hàng đạt hơn 66 ngàn tỷ, tăng 22% so với cùng kỳ. Trong đó dư nợ tín dụng đạt hơn 44 ngàn tỷ, tổng huy động vốn đạt hơn 60 ngàn tỷ tăng lần lượt 15%, 32% so với cùng kỳ 2020. Tổng thu nhập 9 tháng đầu năm đạt khoảng 1.300 tỷ, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái do quy mô tổng tài sản và nguồn vốn đều tăng, trong đó riêng thu thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 45%. Song song đó, ngân hàng cũng ưu tiên nguồn lực tài chính cho trích lập dự phòng với danh mục tín dụng của khách hàng đã bị ảnh hưởng nặng của dịch bệnh. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 385 tỷ, vượt kế hoạch mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Bên cạnh đó, tuy mới chỉ chính thức gia nhập thị trường chứng khoán 1 năm nay, nhưng tính thanh khoản của cổ phiếu BVB ở top đầu nhóm UPCoM, thậm chí cao hơn nhiều cổ phiếu giao dịch trên HoSE, bình quân trên 2,7 triệu cổ phiếu/phiên kể từ đầu năm tới nay.

Về kế hoạch chia cổ tức, ngay sau khi được Ngân hàng Nhà Nước thông qua, Ngân hàng Bản Việt sẽ triển khai, dự kiến trong năm 2022.