G36, NRC, SRA, TNG, TKC, DHC, CSC, CET, TTH: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

G36, NRC, SRA, TNG, TKC, DHC, CSC, CET, TTH: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Tổng Công ty 36 – CTCP (G36): Ông Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 858.644 cp trong tổng số 1.179.411 cp (tỷ lệ 1,16%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/11 đến 24/12/2021.

CTCP Tập đoàn Danh Khôi (NRC): Sanei Architecture Planning Co.,Ltd đã bán 928.800 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.233.750 cp (tỷ lệ 5,03%). Giao dịch thực hiện ngày 20/10/2021.

CTCP Sara Việt Nam (SRA): Ông Hoàng Văn Ba, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 445.000 cp trong tổng số 4.719.213 cp (tỷ lệ 10,92%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/11 đến 24/12/2021.

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG): Korea Investment Securities Co., Ltd đã mua 6,8 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 7.093.012 cp (tỷ lệ 7,65%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 15/11/2021.

CTCP Xây dựng và kinh doanh địa ốc tân Kỷ (TKC): Ông Trần Văn Tuấn, ủy viên HĐQT, đã bán 1 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 1.302.901 cp (tỷ lệ 12,14%) xuống 302.901 cp (tỷ lệ 2,82%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 17/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TKC, cùng ngày, ông Trần Văn Nho, Ủy viên HĐQT, đã bán 586.035 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 210.547 cp (tỷ lệ 1,96%).  Bà Hồ Thanh Thủy, vợ ông Trần Văn Nho, đã bán toàn bộ 413.965 cp (tỷ lệ 3,86%). Ông Trần Văn Sỹ, Ủy viên HĐQT, đã bán 1 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 755.113 p (tỷ lệ 7,04%).

CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC): Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Thành viên HĐQT, đã mua 199.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.723.758 cp (tỷ lệ 5,32%). Giao dịch thực hiện từ 25/10 đến 23/11/2021.

CTCP Tập đoàn Cotana (CSC): CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch công ty này không sở hữu cổ phiếu nào. Giao địch ự kiến thực hiện từ 26/11 đến 24/12/2021.

CTCP HTC Holding (CET): Ông Nguyễn Đức Thuận, ủy viên HĐQT, đăng ký bán 500.000 cp trong tổng số 501.000 cp (tỷ lệ 8,26%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/11 đến 24/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu CET, ông Trần Hoàng Cường, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1 triệu cp (tỷ lệ 16,53%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Cường không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 19/11/2021.

CTCP Thương mại và dịch vụ Tiến Thành (TTH): Ông Nguyễn Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 3.848.750 cp (tỷ lệ 10,3%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/11 đến 24/12/2021.