Đặt kế hoạch năm 2021 khá lạc quan, ông chủ dự án 5 sao Six Senses Ninh Vân Bay vẫn lỗ sau 6 tháng

Đặt kế hoạch năm 2021 khá lạc quan, ông chủ dự án 5 sao Six Senses Ninh Vân Bay vẫn lỗ sau 6 tháng

Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) vừa công bố BCTC quý 2/2021 với doanh thu thuần 39 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Nguồn thu giảm trong khi chi phí tăng mạnh khiến Công ty lỗ ròng hơn 10 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả trên, NVT cho biết do trong quý 1/2021, NVT đã ghi nhận 5,1 tỷ đồng từ nguồn cổ tức của Công ty con là CTCP Du lịch Hồng Hải. Đến quý 2/2021, công ty mẹ đã tiến hành thực hiện hạch toán lại khoản 5.1 tỷ đồng này sang nguồn tạm ứng vốn của công ty con do hoạt động kinh doanh của CTCP Du lịch Hồng Hải bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 khiến doanh thu giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, trong quý 2/2021, NVT đã phát hành thành công 240 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, phát sinh khoản chi phí tài chính là khoản lãi vay phải trả tương ứng là 2,6 tỷ đồng khiến lợi nhuận sụt giảm.

Luỹ kế 6 tháng, NVT ghi nhận doanh thu 82 tỷ đồng – tăng 25% so với nửa đầu năm ngoái. Khấu trừ chi phí, Công ty lỗ ròng hơn 12 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi ròng gần 3 tỷ đồng.